Magsaya sa sayaw ng hapon!!Magtipon tayo Banyagang Mamamayan

 

 

Gusto ba ninyong makaranas at malaman ang kultura ng hapon sa pamamagitan ng pag-suot ng kimono at pagsayaw ng sayaw na hapon?

 

Oras at Petsa:14:00~16:00, Enero 17th (Linggo), 2016

Lugar:Recreation hall of Tsurumi-chuo Community House

Mapa : http://www.npo-ttk.jp/tsurumichuo_ch/tsurumichuo_map.html

Bilang ng mga kalahok: 50 katao(15 katao ang makakapag-suot ng kimono.)

Kailangan ang maagang aplikasyon,sa first-come-first-served basis.

 

Sa mga gustong makaranas sumuot ng kimono,maaaring dumating sa Tsurumi International Lounge ng 13:00 ng hapon.

Bayad: Libre

Namamahala at sa mga katanungan : Tsurumi International Lounge

( Tel:045-511-5311)