(Dulo)【Pansinin】Pagpupulong sa paliwanag sa buhay elementarya sa paaralan

Naghahanda kami ng isang “Gabay sa paaralan sa Elementarya”na kaganapan para sa mga magulang ng mga dayuhan na may anak na papasok sa paaralan mula Abril 2018.

Petsa ng kaganapan:Pebrero 25,2018 (Linggo)

Oras: 13:3015:30

Lugar:Tsurumi International Lounge

Kinakailangan ang maagang aplikasyon para sa paglahok.Tumatanggap kami sa telepono o pagbisita.