(Dulo)【Impormasyon:Ibento Impormasyon ng Tsurumi Ward】 4/29 (Linggo)

“TAMATSURI ” (Pista bukid) sa Tsurumi Templo

Tsurumi Templo ay may pista na tinatawag na ” TAMATSURI “sa ika-29ng April. Ang pagdiriwang na ito ay upang manalangin sa Diyos para sa isang mahusay na ani sa mga palayan at iba pang mga patlang ng pananim. ” TAMATSURI “ay napakalumang pista.Ito ay nawala nang higit sa 100 taong  akaraan.Gayunpaman,Ito ay pinagpatuloy noong 1987 sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga tao saTsurumi at isang natatanging pagdiriwang.Sa pistang ito,kumanta kami ng mga kanta upang manalangin para sa mahusay na ani ng bigas.Makikita mo rin ang Omikoshi (Portable Templo).

Abril 29 (Linggo) 12: 00-19: 00
Tsurumi Templo (Tsurumi Central Tsurumi-Ku 1-14-1JRTsurumi istasyon 5minutong lakad labas silangan)

 

Iskedyul ng Pista

1200 Salu-saloMaraming maliit na tindahan ng pagkain at inumin.
1300 Elementarya at Junior High School na mga bata ng Tsurumi Ward ay magsasagawa ng awit at sayaw
1630 “Tamatsuri ” (Fields Festival) pagdiriwang(pagdadasal sa Diyos para sa
pag-aani ng maraming bigas at iba pa.
1730  Omikoshi (portable shrine)
1800 “Tamatsuri: Kamihogiuta” (Pag-awit para sa Diyos.)

 Bukod dito,Mayroon ding iba’ibang mga kaganapan sa silangan labas ng Estasyon ng  Tsurumi.