【Paunawa】Sa Mayo 5(Sabado)ay pista opisyal,sarado ang klase ng suporta sa pag-aaral.

Sa Mayo 5(Sabado)ay pista opisyal,sarado ang klase ng suporta sa pag-aaral.

 Ang susunod na klase ay sa Mayo 19(Sabado).