(Dulo)【pansinin:Impormasyon kaganapan Tsurumi Ward】6/3(Linggo)Pagdiriwang Jamokamo

Sa Hunyo 3Linggoay mayroong local na pagdiriwang na pinangalanang”Jamokamo Matsuri” sa dambana Dounen Inari.Ito ay pagdiriwang sa pananalangin sa Diyos para sa ating magandang kalusugan at magandang ani.Sa pagdiriwang na ito, makikita ang mga tao sa bayan kung paano lumakad sa paligid na may bitbit na isang malaking ahas na tinatawag na Kaya.

      KayaMatagal nang nakaraan,Bubong na materyales ng bahay hapon.  

 

 Hunyo 3 (Linggo)

0830 Aalis sa dambana Dounen Inari.

Mula sa estasyon ng Namamugi Keihin Kyuukou,10minuto ang lakad.4-27 Tsurumi Ku Namamugi dambana Dounen Inari

1100 Magtitipon ang malaking ahas na ginawa sa tatlong Kaya sa Elementarya ng Namamugi.Pagkatapos ay magpaparada.

   (Paaralan Elementarya Namamugi,mula sa estasyon ng Namamugi Keihin Kyuukou,ay lalakad ng 4 na minuto. -15-1TsurumiKu Namamugi