【Paunawa:Hunyo 30 ay ikalimang Sabado.Walang silid-aralan ng bata.】

Hunyo 30 ay ikalimang Sabado.Walang silid-aralan ng bata.