【Impormasyon】Tungkol sa pag-aaral ng wikang Hapon para sa mga bata sa Agosto Mangyaring mag-ingat tungkol sa hindi pangkaraniwang iskedyul ng Agosto.

Kung mayroon anumang mga katanungan tungkol sa silid-aralan sa Agosto,

Mangyaring makipag-ugnayan sa Tsurumi International Lounge.

TEL: 045-511-5311

Ordinaryong klase para sa mga bataSabado):

   Gakusyuu shien kyoushitsuSuporta sa pag-aaral at pagsisimula ng wikang Hapon.Libre.Una SabadoPangatlo Sabado * 10:0012:00

   TomodachiSuporta sa pagsisimula ng wikang Hapon.may bayad * Pangalawa SabadoPang-apat Sabado *10:0012:00

   Latin-American Seisyounen no gakusyuukaiSuporta sa pag-aaral sa eskuwelahan* Libre* Pangalawang SabadoPang-apat Sabado* 14:0016:00