(Dulo)【Pansinin:Ibento Impormasyon sa Tsurumi ward】Para sa mga kalahok na may kaugnayan sa mga banyagang bansa 「Pasilidad paglilibot sa likod ng entablado」

PansininIbento Impormasyon sa Tsurumi wardPara sa mga kalahok na may kaugnayan sa mga banyagang bansa Pasilidad paglilibot sa likod ng entablado

 

Kami, Opisina ng Tsurumi ng mga mapagkukunan at Waste Recycling Bureau ng Yokohama ay magkakaroon ng paglilibot sa likod ng entablado sa ika-2 ng Agosto (Huwebes).Habang naglilibot,makikita kung paano ang basura ay naricycle at kung saan sila itinatapon.Sa karagdagan,matututunan ang kahalagaan ng pag-uuri ng basura at tungkol sa recycling.  

 

Oras at PetsaIka 2 ng Agosto (Huwebes.) 830ng umaga -1530ng hapon

Lugar ng pagpupulong:Opisina ng Tsurumi Ward

Mga karapat-dapat na kalahokMga taong may kaugnayan sa banyagang bansa(Ang mga bata sa primaryang paaralan ay dapat sumama sa mga may sapat na gulang.

Aplikasyon: Tsurumi Internasyonal Lounge

Telepono045-511-5311