(Dulo)【Pansinin: Impormasyon sa kaganapan sa Tsurumi Ward】Sa Setyembre 22 (Sabado), Kawayan Pagdiriwang ng Parol(Pagtingin sa Buwan)

Sa Setyembre 22 (Sabado), Ang pagdiriwang sa “Pagtingin sa Buwan” ay gaganapin sa Yokomizo Yashiki※。Sa hardin,makakakita ng maraming Kawayang Parol na kung saan ay napakaganda. At saka, masisiyahan ka sa pagganap ng “Koto”, na kung saan ay ang tradisyonal na may kuwerdas instrumento ng Hapon.

 

Yokomizo Yashiki :Ito ang bahay ng mayayamang magsasaka sa Edo Period,kung saan makikita mo ang pamumuhay ng mga lumang magsasaka. Bawat panahon, ang tradisyunal na kaganapan ng Hapon ay maplano.

Pagtingin sa Buwan:Ito ay isang uri ng pagdiriwang, kung saan ang mga tao ay nagpapasalamat sa Diyos para sa ani , pagtingin sa buwan at kumain ng bola-bola “Dango” gawa sa bigas.

Petsa :Setyembre 22 (Sabadot)

(Sa kalagayan ng ulan, ipagpapaliban ito sa Setyembre 23 (Linggo)

Oras:ika 5:30 ng hapon hanggang  8:00 ng gabi

Bayad:          \100yen(Kung sakaling kumain ng bola-bola,mangyaring magbayad ng \250sa karagdagan)

Lugar:YOKOMIZO YASHIKI (3-10-2, Shishigaya, Tsurumi Ward)

Homepage(English):http://qq2h4dy9n.wixsite.com/yokomizoyashiki/english-1

Paano pumunta:

Sa pamamagitan ng Kawasaki-Tsurumi Rinkoh bus

03 Linya(JR Tsurumi istasyon lumabas ng kanluran~Tokyu Tsunashima istasyon)

Bumaba sa bus sa(Shinmeisyamae), at walong minuto na paglalakad.

02 Linya(JR Tsurumi istasyon lumabas ng Kanluran  ~JR Shin-Yokohama)

Bumaba sa bus sa (Omoteyato), at limang minuto na paglalakad.

Sa pamamagitan ng Yokohama City Bus

104 Linya(JR Shin-Yokohama istasyon~JR Tsurumi istasyon lumabas ng Kanluran )

Bumaba sa bus sa  (Omoteyato), at limang minuto na paglalakad.