(Dulo)【Pansinin: Ang ika-3 ng Nobyembre ay pampublikong bakasyon.Walang Tsurumi Gakushu Shien Kyoshitsu.Mayroon lamang aralin para sa Junior High School grado 3.】

Ang ika-3 ng Nobyembre ay pampublikong bakasyon.Walang Tsurumi Gakushu Shien Kyoshitsu.Mayroon lamang aralin para sa Junior High School grado 3.