(Dulo)【Pansin:Impormasyon ukol sa kaganapan sa Tsurumi Ward】Amg Tsurumi Ward”Tumatakbo Pista ay gaganapin sa Disyembre 22(Sabado)at ang mga kalahok ay magsimulang magparehistro.Gusto bang tumakbo habang nadarama ang simoy ng ilog ng Tsurumi?

※Ang kaganapang ito ay para lamang sa mga nakatira,nagtatrabaho o pumapasok sa paaralan sa Tsurumi Ward.

Petsa at Oras: Sabado, Disyembre 22, 9: 00-12: 00

Daan: Ang kalsada sa tabi ng ilog ng Tsurumi

Tumatakbo Kaganapan ①     Magulang at Anak ②     Pangkalahatan
Karapat-dapat na kalahok Nasa Elementarya at mas bata at ang kanilang mga magulang (tumakbo ng magkaila) Higit sa mga mag-aaral sa Junior High School
Pagpapatakbo ng haba Humigit-kumulang 1km Humigit-kumulang 5 km
Bayad sa paglahok 1,500 yen/ 1 pares

(1 bata at 1 magulang)

2,500 yen/ bawat tao
Komendasyon Natatanging damit at sinusuri ang pagtutulungan ng magkakasama. 1st place sa 3rd place

Naaangkop na panahon: Nobyembre 12 (Lunes) ~ Disyembre 7 (Biyernes)

Saan makukuha ang aplikasyon:

*Tsurumi Sports Center (2-5-1, Motomiya Tsurumi-ku)

* Window 1, Ika-5palapag, Opisina ng Tsurumi Ward , (3-20-1, Tsurumi Chuoh, Tsurumi Ward)

Paano mag-aplay:Punan ang pangalan ng mga kalahok sa slip sa pagbabayad na nakalakip sa aplikasyon at bayaran ang pakikihalok sa tanggapan ng koreo.

Hindi maaaring magbayad sa nasabing lugar sa araw na iyon.

Ipapadala naming ang postcard sa mga taong nakumpleto ang aplikasyon at pagbabayad sa Disymbre 14.