(Dulo)【Pansinin:Kaganapang Impormasyon sa Tsurumi Ward】12/6(Huwebes)Tsurumi Ward mga karapatang pantao paliwanag lektura(Tsurumi Ku Jinken Keihatsu Kohenkai)

12/6(Huwebessa Salvia Hall ,Tsurumi distrito kultura sentro ay mayroong pulong ng panayam tungkol sa mga karapatang pantao.Magsasalita tungkol sa kahalagahan at buhay si Yoichi Watanabe na isang litratista ng larangan digmaan.sa wikang hapon lang

 

Petsa at Oras12/6(Huwebes1430-1600

Lugar:4na palapag ng Tsurumi Kumin Bunka Senta “Salvia Hall”(1-31-2Tsurumi Chuo,Tsurumi Ward

MatatagpuanJrTsurumi estasyon labasang silanganEstasyon ng Keikyu Tsurumi labasang kanluran. Dalawang minutong lakaran. 

Walang babayaran

Bilang ng kataoHanggang sa 500katao sa pagkakasunod-sunod ng pag-aaplay.

Paano mag-aplayFAX045-510-1889o mangyaring pumunta sa counter no.5,5palapag sa opisina ng Tsurumi Ward sa Nobyembre 26(Lunes)

PagtatanongTsurumi Kuyakusho soumu-ka Shomukakari Telepono045-510-1658

        FAX045-510-1889

        e-mailtr-somu@city.yokohama.jp

 

 〈Tsurumi Ward karapatang pantao paliwanag panayam aplikasyon

Pangalan
Bilang(5katao lang)
Telepono
FAX numero
e-mailアドレス