【Pansinin:Kaganapang Impormasyon sa Tsurumi Ward】Pagbisita Paglibot ng 7ng diyos sa Tsurumi.Saya ng palakad,paghanap ng mga magandang kapalaran at kalusugan.  Dumalaw tayo sa templo at dambana kung saan ang 7deities ay isinadambana at mangolekta ng pulang selyo!