(Dulo)【Pabatid:Impormasyon kaganapan sa Tsurumi Ward】2/16(Sabado)Tsurumi Ward Pag-iwas sa Sakuna Palabas Agham

Sa 2/16(Sabado)Isang palabas kung saan matututunan ang tungkol sa pag-iwas sa mga sakuna. Kung paano o ano ang dapat ihanda.(Sa salitang hapon lamang)

Petsa at Oras:2/16(Sabado)14:00-16:00(bukas sa 1:30ng hapon )

Lugar:Tsurumi Kumin Bunka Senta (Salvia Hall)4F(Tsurumi Ku Tsurumi Chuo1-31-2)Nasa parehong gusali ng Tsurumi Internasyonal Lounge

Pagpunta:Estasyon JRTsurumi labasang Silangan・Estasyon Keikyu Tsurumi labasang Kanluran 2 minutong lakad

Admisyon:Libre

Kapasidad:Hanggang sa 500 katao sa pagkakasunud-sunod ng pag-aplay.

Aplikasyon:FAX(045-510-1889)o kaya’y mag-apply sa 5palapag ng Tsurumi ward office counter numero 5.

Katanungan:Tsurumi ward office general affairs section Telepono:045-510-1656

FAX:045-510-1889

e-mail:tr-bousai@city.yokohama.jp