(Dulo)【Impormasyon:Ibento Impormasyon ng Tsurumi Ward】 4/29 (Lunes)

“TAMATSURI ” (Pista bukid) sa Tsurumi Templo

Tsurumi Templo ay may pista na tinatawag na ” TAMATSURI “sa ika-29ng April. Ang pagdiriwang na ito ay upang manalangin sa Diyos para sa isang mahusay na ani sa mga palayan at iba pang mga patlang ng pananim.

” TAMATSURI “ay napakalumang pista.Ito ay nawala nang higit sa 100 taong nakaraan.Gayunpaman,Ito ay pinagpatuloy noong 1987 sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga tao saTsurumi at isang natatanging pagdiriwang.Sa pistang ito,kumanta kami ng mga kanta upang manalangin para sa mahusay na ani ng bigas.Makikita mo rin ang Omikoshi (Portable Templo).

Abril 29 (Lunes) magsisimula sa oras na 12: 00.
Tsurumi Templo (Tsurumi Central Tsurumi-Ku 1-14-1、JRTsurumi istasyon 5minutong lakad labas silangan)

Iskedyul ng Pista

12:00 Salu-salo(Maraming maliit na tindahan ng pagkain at inumin.)

13:00 Elementarya at Junior High School na mga bata ng Tsurumi Ward ay magsasagawa ng awit at sayaw 

16:30 ”Tamatsuri ” (Fields Festival) pagdiriwang(pagdadasal sa Diyos para sa
pag-aani ng maraming bigas at iba pa.

17:30  Omikoshi (portable shrine)

18:00 ”Tamatsuri: Kamihogiuta” (Pag-awit para sa Diyos.)

*Bukod dito,Mayroon ding iba’ibang mga kaganapan sa silangan labas ng Estasyon ng  Tsurumi.