【Paunawa: Ibento impormasyon sa Tsurumi Ward】Hunyo 22 (Sabado) “Salvia Wanpaku Land”

Sa Hunyo 22 (Sabado), ang ibento para sa mga bata, “Salvia Wanpaku Land” ay gaganapin sa parehong gusali kung saan matatagpuan ang Tsurumi International Lounge.

   Magsasaya kayo kung paano sumayaw at magspeech ng ibat ibang bansa.At ang pagku-

kuwento ng mga mundong aklat na larawan ng multi-wika.Sa karagdagan, mayrooong libreng konsyerto at espesyal na mga seksyon ng paggagawa ng sariling kastanyedas at paglalaro ng tren  (Plarail).

Petsa at Oras: Hunyo 22 (Sabado) 10:00 – 16:00

Lugar:  Sea Crane: kung saan matatagpuan ang Tsurumi International lounge. (1-31-2, Tsurumi-cyuou, Tsurumi-ku)

Pagpunta:2 minuto-lakad galing JR Tsurumi estasyon (lumabas sa silangan) at Keikyu Tsurumi estasyon. (lumabas sa kanluran)