【Pansinin:Ibento Impormasyon sa Tsurumi Ward】Hulyo 27 & 28(Sabado at Linggo)(Tsurumi Dambana Tenno Pyesta)

Sa Hulyo 27 at 28 (Sabado at Linggo), mayroong lokal pyesta sa Tsurumi dambana.Ang   mga mamamayang tao ay magsusuot ng Happi (tradisyonal na pananamit) parada habang binubuhat ang Mikoshi (portable shrine).  Makakabili ng mga pagkain at inumin. At karagdagan,may mga kuwadra na makakapaglaro ng games.  

 Itong portable shrine ay ang pinakaluma sa Yokohama-City.Makikita rin ang Tekomai.Ito ay tradisyonal na pananamit para sa mga magsasayaw.

Lugar:Kapitbahayan ng Tsurumi dambana(1−14−1, Tsurumi -chuo, Tsurumi-ku)

Petsa: Sa Hulyo 28 (Linggo) ala 6 ng hapon                   Portable shrine,magsisimula ng paradahan galing pulisya ng JR Tsurumi estasyon labas silangan.