【Patalastas:Impormasyon kaganapan sa Trurumi Ward】Agosto/18(Linggo)(Michijyune-)

  Sa Agosto 18(Linggo)mayroong pyesta na tinawag na “Michijyune-“sa Naka dori lugar ng pamilihan.Sa pyesta na ito,makikita ang paradang sayaw,ng「EISAー」kung saan ay gumaganap ang tradisyonal ng Okinawa

※Michijyune-:Ito ay sinabi na “Michiyune-“ nanggaling sa maling bigkas ng “Michizure”.na nagangahulugang kapwa manlalakbay. Ang kahulugan na ang mga tao na nanood ng parada ay lumalakad habang sumasayaw.Tambol musika,sayawan at ang Sanajah(Chondarah)ang highlight.

Agosto 18(Linggo)

17:00   Ang parada ay magsisimula sa Okinawa Bussan Center, Nakadori lugar ng pamilihan.(3-74-14, Nakadori, Tsurumi-Ku) Maaaring sumakay sa Yokohama City bus galling sa No.3 bus terminal para sa linya no.15 via Mukaicho sa Tsurumi estasyon labasang silangan.Malapit ito sa hintuan ng bus ng “Nakadori 3-chome”.

Mga alas-6 ng gabi Sa sangay ng banko ng Yokohama Shinkin Ushioda, ang parada ay babalik at babalik sa panimulang punto.(55 1-Chome, Nakadori, Tsurumi-Ku).

Mga alas-8 ng gabi Ang parada ay babalik sa Okinawa Bussan Center. Sasayaw kami ng ”Kacha-shi-“.       Ang pagsasayaw nito ay nagbabahagi ng kagalakan pagkatapos ng pagdiriwang tulad ng pagdiriwang sa Okinawa. Hindi mahalaga kung hindi maintindihan kung paano sumayaw. Magsayawan tayo. At tularan ang mga tao doon.