【Pabatid: Ibentong impormasyon sa Tsurumi Ward】Sa Oktubre 9 (Miyerkules) , Kampanya ng paglilinis sa ilog sa Tsurumi.

Sa Oktubre 9 (Miyerkules), Ang kampanya ng paglinis ng ilog sa Tsurumi ay gaganapin.Lilinisin namin ang basura sa paligid ng gilid ng ilog sa Tsurumi,kung saan maraming mga puno ng tseri ang pinlano.  Bawat taon, maraming mga tao kabilang ang mga bata, mga tanggapan-manggagawa, na nakatira malapit dito ay sumali sa kaganapang ito. At eto nanaman kami at nag-iimbita sa lahat na sumali sa amin sa taong ito. Gusto bang sumali? Halika na po at sama-sama tayo sa paglilinis doon sa ilog sa gilid ng Tsurumi.

Petsa at Oras:Oktubre 9 (Miyerkules) 9:45~11:30 (Kapag malakas ang ulan, gaganapin ito sa Oktubre 10 (Huwebes))

Telepono:664-2525  Distrito ng Tsurumi Dibisyon ng Pag-unlad ng Rehiyon ng Tanggapan: 510-1689        

Lugar: Parke ng Sakaecho (3-27, Sakaecho-dori, Tsurumi-ku)