※Ang Tsurumi Lounge ay sarado sa ika~12 at ika~13 mula alas 9:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon dahil sa impluwensya ng bagyong 19.

Sa ika~13, depende sa katayuan ng tren kung magbubukas ng 1:00 ng hapon.
Sa ika ~14 tulad ng dati ang Lounge ay magbubukas.