【Paunawa:Ibento Impormasyon sa Tsurumi Ward】Kinansela ang Multicultural Pista dahilan sa pagpigil sa pagkalat ng Coronavirus Disease.

Ang “Multicultural Pista” ay hindi na matutuloy sa Marso 14 (Sabado) .

Ang mga kadahilanan ay ang mga sumusunod:

① Maraming tao ang makikilahok sa ibentong ito.

② Ang bulwagan ay isang lugar na may mataas na airtightness.