Upang maiwasan ang bagong impeksyon sa coronavirus, ang mga Elementarya at Junior High School na kung saan nag-aaral sa “Aozora” at “Nanairo” ay hindi itutuloy ang pag-aaral sa darating na Marso.

Ang iskeydul sa Abril ay ipapaalam sa madaling panahon.