Ang silid-aralan ng “Gakushū shien kyōshitsu”para sa mga Elementarya na inihayag sa darating na Marso 7 at 21 (Sabado) ay itinigil na.

Ang silid-aralan ng “Gakushū shien kyōshitsu”para sa mga Elementarya na inihayag sa darating na Marso 7 at 21 (Sabado) ay itinigil na.