Hindi itutuloy ang klase

Dahilan sa pagkalat ng coronavirus,ang mga klase para sa suporta sa mga dayuhang estudyante ay hindi itutuloy sa mga susunod na araw.
①Abril 4 Sabado alas 10:00ng umaga-alas 12:00ng tanghali
“Aozora”(Para sa Elementarya na mag-aaral)
②Abril 6 Lunes alas 5:00ng hapon-alas 6:30ng hapon
 Abril 13 Lunes alas 5:00ng hapon-alas 6:30ng hapon
“Nanairo”(Para sa Junior High School na mag-aaral)