[MAHALAGANG PAUNAWA] EKSTENSYON SARADO:4/13(LUNES)-5/6(MIYERKULES)


ANG TSURUMI INTERNASYONAL LOUNGE AY MA EKSTENSYON SIMULA ABRIL 13,2020 HANGGANG SA MAYO 06,2020. UPANG MAIWASAN ANG DI PAGPIGIL NG IMPEKSYON NG CORONA VIRUS. ISASARA SA MGA SUMUSUNOD NA ARAW.GAYUNPAMAN,ANG MGA KONSULTASYON SA TELEPONO AT EMAIL AY TATANGGAPIN TULAD NG DATI.                                                                 

PANAHON NG EKSTENSYON:ABRIL 13(LUNES)-MAYO 6(MIYERKULES)

WALANG PASOK ANG MAG-AARAL (AOZORA・NANAIRO)SA NASABING ARAW

※ DEPENDE SA SITWASYON,MAAARING MAGBAGO ANG ARAW.