(Mahalagang Balita)Ang pag-ikli ng araw ng konsultasyon:Abril 11(Sabado)-Mayo 6(Miyerkules)

Dahilan sa nakatanggap kami ng emerhensya na maiwasan ang impeksyon ng coronaviruses, ang oras ng tanggapan ng Tsurumi Internasyonal Lounge ay paiikliin. Alas 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon.

Panahon ng pag-iikli ng oras: Abril 11 (Sabado)- Mayo 6 (Miyerkules)

*Maaari itong magbago depende sa sitwasyon.