Impormasyon tungkol sa CORONA VIRUS

Upang maiwasan ang impeksyon sa coronavirus, ang Tsurumi Internasyonal Lounge ay may balita sa mga sumusunod.

Isasara:Mayo 7 ng Huwebes~Mayo 31 ng Linggo.

(Maliban sa telepono at e-mail ang oras ng tanggapan ay 9:00~17:00.)

Paalala:Maaari itong humaba sa pagsara depende sa sitwasyon.