Klase para sa bakasyon tag-init takdang aralin inaasam sa 2020 ng mga estudyante ng banyagang

Klase ng Wikang Hapon  Aozora at Nanairo

Klase para sa bakasyon tag-init takdang aralin  inaasam sa 2020 ng mga estudyante ng banyagang

  Tutulungan kayo ng mga boluntaryong guro sa takdang aralin.Mag-enjoy sa pag-aaral bago magsimula ang klase.

Petsa Grado Oras
Agosto 6 (Huwebes) Grado 6 at Junior high school 10:00〜12:00
Agosto 7 (Biyernes) Grade 6 at Junior high school 10:00〜12:00
Agosto 8 (Sabado) Grade 6 at Junior high school 10:00〜12:00
Agosto 11(Martes) Grado 1~5 10:00〜12:00
Agosot 12(Miyerkules) Grado 1~5 10:00〜12:00

Lugar: Tsurumi Internasyonal Lounge

Kasali:Sa taong ito,para maiwasan ang pagkalat ng covid-19,ang klase ay gaganapin sa isang limitadong kapasidad. Sa gayon, ang klase ay maa-access lamang para sa mga mag-aaral na nakasali na sa 「Aozora」 at 「Nanairo」.Ang mga mag-aaral na ito na kumuha ng mga klase sa bakasyon lamang ay hindi pinapayagan na kumuha ng mga klase.              

Kailangan:Takdang Aralin・Pens・Inumin・Mask    

Pakiusap:Sa taong ito ay walang meryenda. Mangyaring kumain ng almusal bago dumating dito.

Aplikasyon: Pirmahan ang aplikasyon sa Lounge o kaya kumontak sa amin.

Lugar:Tsurumi Internasyonal Lounge    TEL:045-511-5311