【Paunawa: Pista sa Tsurumi】11/1(Linggo)~11/30(Lunes)maikling biyahe sa panahon ng taglagas(あきのぷちたび)

Simula sa 11/1(Linggo)hanggang 11/30(Lunes), kung maglalakad sa paligid ng Tsurumi Ward, mayroong pista na tinawag na “maikling biyahe sa panahon ng taglagas” kung saan ay makakakuha ng ibat ibang mga regalo.Kung kukuha ng pamplet tungkol pista, makakatanggap ka ng mga regalo kapag namimili. May mga walong tindahan, tulad ng tinapayan at restawran sumali sa pistang ito, kung saan makakakuha ng mga regalo at nakalista ang mga ito sa pamplet. Makukuha ang pamplet sa unang palapag ng opisina ng ward.

Puwede ring magdownload sa homepage.(https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/shokai/odekake/midokoro/r02-puchitabi.html)

Apat na kurso sa paglalakad sa paligid ng mga atraksyon ipakikilala sa pamplet.

Bukod sa kurso sa pagmamaneho ay mararamdaman na malapit ka sa dagat at may kurso din sa sining. Mangyaring maglakad sa paligid ng Tsurumi at makakita maraming magagandang lugar

sa Tsurumi.

Magsisimula:  11/1(Linggo) hanggang 11/30(Lunes)

Paano lumahok:  Walang gagawin kundi dalhin ang pamphlet at lumakad ng Malaya.

Libre

Mga katanungan: Tsurumi Ward Office Ward Administration Promotion Division

 (Tsurumi Kuyakusho Kusei Suishinka)

TEL 045-510-1676

FAX 045-504-7102