【Abiso:Impormasyon sa Tsurumi】Enero. 4(Lunes)~12(Martes)

Pitong mga diyos ng mabuting kapalaran maglibot sa Tsurumi.

Mayroong gaganapin na tinawag na “Tsurumi shichihukujinmeguri” sa Enero. 4(Lunes)hanggang 12(Martes).

“Tsurumi shichihukujinmeguri”ay isang tradisyonal ng bansang hapon sa Bagong taon. Sa paglilibot, nagdadasal sa pitong diyos at nagdadambana at binibisita ang mga templo at dambana. At ang pitong diyos ay nagsasabing proprotektahan ang mga mamamayan buong taon. At may magandang bagay na mangyayari.

Sa panahon ng paglilibot, makakakuha ng isang kard na mayroon mga selyo ng 4 na templo at 2 dambana. Ang mga magagandang selyo na ito ay tinawag na “Goshuin”. At saka, ang mga desenyo ay kilala galing sa ayon sa bawat isa ng templo at dambana. Makukuha lang ang mga ito ng libre sa panahon ng paglilibot. Huwag mag-atubiling bisitahin ang mga templo at dambana sa gugustuhin pagkakasunud-sunod. Hilingin natin na maging isang magandang taon ang 2021!

*Goshuin ay isang pulang selyo na ibinigay ng templo o kaya ng dambana, upang maipakita na nakabisita ka na doon.

Petsa at Oras:Enero. 4(Lunes)~12(Martes)9:00~16:00

Lugar:

・Yokohama Kumano Dambana:9-21, Ichibahigashin, Tsurumi

・Tsurumi Dambana:1-14-1, Tsurumichuo, Tsurumi

・Sojiji Head Monastery:2-1-1, Tsurumi, Tsurumi

・Shosenji Templo:4-31-4, Namamugi, Tsurumi

・Anyo Templo:1-22-12, Kishiya, Tsurumi

・Shoin Templo:1-18-1, Higashiterao, Tsurumi

※Ang leaflet na may kasamang mapa ay makukuha sa Tsurumi lounge.

※Mangyaring gumamit ng mask kung bibisita sa templo at mga dambana