Tungkol sa “Tsurumi ”Buhay” / Mapa ng Pag-iwas sa Sakuna “

“Tsurumi “Buhay” / Mapa ng Pag-iwas sa Sakuna “, na nagpapakita kung saan tatakas sa panahon ng lindol, ay ibinigay sa opisina ng Tsurumi Ward. Bukod sa, ipinapakita rin dito kung saan lulubog ang tubig kung sakaling may tsunami. Ang mapa ay may nakasulat sa Ingles, Intsik, Hangul, Tagalog, Espanyol, Portuges pati na rin Vietnamese. Ipinamamahagi ito sa Tsurumi Internasyonal Lounge, ang ika-1 bintana sa ika-1 palapag, ang ika-5 bintana sa ika-5 palapag ng opisina ng ward. Maaari din itong mai-download mulahomepage https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/kurashi/bosai_bohan/saigai/map/tagengo.html