Ang Tsurumi Ward Office ay humahanap ng mga larawan upang gumawa ng photomosaic!

Ang Tsurumi Ward ay gagawa ng photomosaic art upang suportahan ang Tokyo 2020 Olympics at Paralympics. Ano ang photomosaic art? Ito ay isang kumbinasyon ng maraming mga larawan upang makagawa ng isang malaking larawan. Naghahanap kami ng mga larawan na magagamit bilang mga materyales para sa photomosaic art na ito!Ang nakumpletong photomosaic art ay mai-post sa website ng Tsurumi Ward Office,hangang pagsapit ng Linggo,Pebrero 28,

Hangang pagsapit ng Linggo,Pebrero 28, Mangyaring mag-upload ng larawan sa homepage(https://www.tsurumi-kizuna.jp), Kasama ang inyong(kaibigan,pamilya)mangyaring tiyaking malaki ang iyong mukha sa gitna ng litrato. Ang homepage ay nasa wikang Hapon lamang. Sa ibaba ng pdf, tignan lang at madali ka ng makakapag-upload.Halika na at mag aply na po tayo!