SẢNH GIAO LƯU QUỐC TẾ TSURUMI

つるみ こくさい こうりゅう ラウンジ

ラウンジ写真

Xin chào, đây là trang web của Sảnh Giao lưu Quốc tế Tsurumi!

Quận Tsurumi đang thúc đẩy chương trình “xây dựng cộng đồng địa phương chung sống đa văn hóa” – chương trình hướng đến tạo dựng cuộc sống dễ chịu cho cư dân người nước ngoài lẫn người Nhật trong quận. Sảnh Giao lưu Quốc tế Tsurumi là tổ chức trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu này.

Với mục tiêu giúp cư dân người nước ngoài yên tâm sinh sống, Sảnh Quốc tế cung cấp những dịch vụ như thảo luận các vấn đề đời sống, cung cấp thông tin bằng nhiều thứ tiếng (Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc/Triều Tiên, Bồ Đào Nha, Tagalog, Tây Ban Nha và Việt Nam), bên cạnh đó chúng tôi có tổ chức chương trình hỗ trợ học tập tiếng Nhật và các lớp tiếng Nhật cho trẻ em.

Ngoài ra, các hoạt động tạo cơ hội giao lưu giữa người nước ngoài và người Nhật cũng được tổ chức thường xuyên. Sảnh Quốc tế luôn chào đón tất cả mọi người.

Thông báo – Tin mới