Pumunta sa magsasaka sa bansang hapon ng nakakaraan ng 400 taon.

Isang kuwarto na tinatawag na “tatami”.Karanasan sa matcha at meryenda.

Araw at oras: Mayo 15 (Linggo) 10:00 -2:30

Lugar: Tsurumi International Exchange Lounge ng 10:00 at lilipat sa pampublikong Bus.

Gastos: 440 yen para sa bus.

Bilang ng mga kalahok: 25 dayuhan kung saan ay nakatira sa Tsurumi.

(sa oras ng aplikasyon ay maaari lang na ipaalam kung sasali sa matcha)

Mayroon din ang bansang hapon ng lumang kasangkapan. Ito ay possible na karanasan para sa magulang at anak.