【Paunawa:Impormasyon pangyayari sa Tsurumi Ward】Tutulong kami para maayos ang mga sirang libro ! “Mga Libro ng Ospital”

“Mga Libro ng Ospital” magbubukas tulad ng nasa ibaba:Ang mga taong may kaalaman sa

pag-bookbinding ay maaaring ayusin ang mga sirang libro at librong may larawan.Ito ay walang bayad.Mangyaring pumunta ng alas 3:00 ng hapon dalhin ang mga sirang libro.  Kung ang mga sirang libro ay hindi maaaring ayusin sa araw na iyon,ang mga libro ay itatago hanggang sa susunod na buwan at ibabalik ito.Mayroong ilang mga kaso na hindi kaya na maaayos ang mga libro.

*Ang grupong boluntaryo nagbubookbinding na nagngangalang “Maizuru”,ay namamahala sa aktibidad na ito.

Oras at Petsa:Kada tuwing Huwebes ng buwan.Ala 1:00 ng hapon-alas 4:00 ng hapon   

  • Naka-iskedyul ang nasa itaas mula Abril hanggang Hunyo

Abril 23 (Huwebes), Mayo 28 (Huwebes), Hunyo 25 (Huwebes)

    Dahil sa epekto ng Novel Coronavirus, ang okasyong ito ay maaaring kanselahin bigla.

Lugar:Tsurumi Kumin Katsudo Center, 2palapag,opisina ng Tsurumi Ward  

       (3-20-1, Tsurumi Chuo, Tsurumi-ku)

 9na minuto-lakad galing estasyon ng JR Tsurumi  / 7 minuto -lakad galing estasyon ng Keikyu Tsurumi.