【Mahalagang Paunawa】Pagbabago ng mga Oras ng Pagbubukas at Kapasidad ng mga Silid sa Tsurumi Internasyonal Lounge

Bilang tugon sa pagdedeklara ng isang estado ng emerhensiya, ang Tsurumi Internasyonal Lounge ay pinalakas ang mga hakbang upang maiwasan ang coronavirus (COVID-19) impeksyon tulad ng sumusunod.

1 Oras ng Pagbubukas: 9:00 am ~ 8:00 pm  

※Nakaraang oras ng Pagbubukas: 9:00 am ~ 9:00 pm

2 Kapasidad sa Silid ng Pagsasanay: 12 katao sa bawa’t silid ng Pagsasanay  A, B, and C

※ 50% pagbawas mula sa karaniwang kapasidad na 24.

3 Pagbabago ng Iskedyul:  Marso 08 (Lunes) ~ Marso 21 (Linggo)

※Ang pagbabago ng iskedyul na ito ay maaaring pahabain sa  mga mangyayaring darating.