THÔNG BÁO THÁNG 7 CỦA HỘI NÓI TIẾNG NHẬT (OSHABERI-KAI)