2022/08/15 HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 CỦA HỘI NÓI TIẾNG NHẬT (OSHABERI-KAI) (Tháng 9)