2022/10/05 HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 CỦA HỘI NÓI TIẾNG NHẬT (OSHABERI-KAI)