2023/03/29 Hiểu thêm về người Việt tại Tsurumi Vol.2 ~Đồng bằng sông Cửu Long và cây dừa~