【Mahalagang Impormasyon】Ng Pagbubukas ng Tsurumi Internasyonal Lounge at bilang ng mga katao sa silid

Kami ay nakatanggap ng「semi-emergency coronavirus measures」at nagpasya na baguhin ang pagbubukas at limitadong kapasidad sa mga sumusunod.

1 Oras ng pagbubukas―9:00~20:00

  • Dating oras bago baguhin―9:00~21:00

2 Limitasyon ng kapasidad―12katao sa bawat silid ng A・B・C

  • 50% ng pagbabawas ng pinakamataas na limitasyon ng 24 na tao   
  • Simula sa Abril 20 ng Martes ~「semi-emergency coronavirus measures」