Multilingual na impormasyon ng Tsurumi Ward Office

Nag-aalok ang Tsurumi Ward Office ng kinakailangang impormasyon tungkol sa pang-araw-araw na buhay para sa mga dayuhang residente sa multilingual website. Ang mga magagamit na wika ay madaling wikang Hapon, Ingles, Intsik, Korea, Kastila, Portuges, at Tagalog. Naglalaman din ang mga ito ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa konsulta para sa pang-araw-araw na buhay at edukasyon ng mga bata, at iba pa.

Madaling wikang Hapon :https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/tsurumi-lang/ej/

Ingles:https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/tsurumi-lang/en/

Intsik:https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/tsurumi-lang/zh-s/

Korea:https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/tsurumi-lang/kor/

Kastila:https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/tsurumi-lang/es/

Portuges:https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/tsurumi-lang/pt/

Tagalog:https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/tsurumi-lang/other_languages/tl/

Ang Tsurumi Ward Office ay nag-popost ng pang-araw-araw na impormasyon sa buhay sa madaling wikang Hapon, Ingles, Intsik, Portuges, Vietnamese, Kastila, at Tagalog sa Facebook. Mangyaring i ‘like’ ang aming pahina sa Facebook!

MADALING WIKANG HAPON:

https://www.facebook.com/city.yokohama.turumiku.jp/?ref=py_c

English:

https://www.facebook.com/Information-from-Tsurumi-177208179657793/?ref=py_c

Chinese:

https://www.facebook.com/来自鹤见的信息-412672095868448/?ref=py_c

Portuguese:

https://www.facebook.com/Informações-do-Distrito-de-Tsurumi-184409212260804/

Vietnamese:

https://www.facebook.com/Thông-báo-của-quận-Tsurumi-100908614852587/

Spanish:

https://www.facebook.com/Aviso-de-la-Municipalidad-de-Tsurumi-2117770345148328/

Tagalog:

https://www.facebook.com/Balita-ng-Tsurumiku-106442577627480/