“Maginhawang impormasyon sa pang-araw-araw na buhay” Information center upang malutas ang mga kaguluhan sa pamumuhay.

Namamahagi ng “Maginhawang impormasyon sa pang-araw-araw na buhay”, na naglalaman ng impormasyon ng konsulta para sa pang-araw-araw na buhay sa Tsurumi Ward Office. Hindi lang sa telephone ng pulis, mga kagawaran ng bumbero, mga kumpanya ng gas, at mga kumpanya ng elektrisidad kundi pati na rin sa mga lugar kung saan maaari kang kumunsulta “kung kayo ay may sakit”, “kapag gusto maghanap ng bahay”, pati na rin ang “kapag gusto maghanap ng trabaho”.

Mayroong 8 na uri na magagamit na mga wika na ang mga ito ay ang madaling wikang Hapon, Ingles, Intsik, Espanyol, Portuges, Vietnamese, Tagalog, at Hangul. Ipinamamahagi ito sa ika-1 palapag ng Tsurumi Ward Office at sa Tsurumi International Lounge.