Tsurumi International Lounge issues its "Tsurumi International Lounge News" (former "Hand-in-Hand, Tsurumi") Apat na beses sa isang (Enero, Abril, Hulyo, at Octubre) sa 7 ibat-ibang linggwahi(Japanes, English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish and Tagalog).

Ang balita ay di lamang nag papakilala sa mga dayuhang residente na namumuhay sa local na komunidad kundi pati na rin sa pang araw-araw na pamumuhay.Ang mga kopya ng Hand-in-Hand Tsurumi ay matatagpuan sa mga Public Facilities,Railways Station,Medical Institution at sa ibang Tsurumi Ward.


●Balita ng Lounge

【Pansinin:Impormasyong Ibento sa Tsurumi Lounge】5/12(Sabado)Pagdiriwang sa Mitsuike Park

【Impormasyon:Ibento Impormasyon ng Tsurumi Ward】 4/29 (Linggo)

2018/04 Lounge News No. 53 ta

(Dulo)【Pansinin】Pagpupulong sa paliwanag sa buhay elementarya sa paaralan

2018/01 Lounge News No. 52 ta

2017/10 Lounge News No. 51 ta

2017/06 Lounge News No. 50 ta

2017/04 Lounge News No. 49ta

2017/01 Lounge News No. 48ta

2016/07 Lounge News No. 46 ta

2016/04 Lounge News No. 45 ta

2016/01 Lounge News No. 44 ta

2015/10Lounge News No. 43 ta

2015/07Lounge News No. 42 ta

2015/04 Lounge News No. 41 ta

2015/01 Lounge News No. 40 TA

2014/10 Lounge News No. 39 ta

2014/07 Lounge News No. 38 ta

2014/04 Lounge News No. 37 ta

2014/01 Lounge News No. 36 ta

2013/10 Lounge News No. 35 ta

2013/07 Lounge News No. 34 ta

2013/03 Lounge News No. 33 ta

2013/01 Lounge News No.32 ta

2012/10 Lounge News No.31 ta

2012/07 Lounge News No.30 ta

2012/04 Lounge News No.29 ta

2012/01 Lounge News No.28 ta

2011/10 Lounge News No.27 ta

2011/07 Lounge News No.26 ta