Tsurumi International Lounge issues its "Tsurumi International Lounge News" (former "Hand-in-Hand, Tsurumi") Apat na beses sa isang (Enero, Abril, Hulyo, at Octubre) sa 7 ibat-ibang linggwahi(Japanes, English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish and Tagalog).

Ang balita ay di lamang nag papakilala sa mga dayuhang residente na namumuhay sa local na komunidad kundi pati na rin sa pang araw-araw na pamumuhay.Ang mga kopya ng Hand-in-Hand Tsurumi ay matatagpuan sa mga Public Facilities,Railways Station,Medical Institution at sa ibang Tsurumi Ward.


●Balita ng Lounge

【Pansinin:Kaganapang Impormasyon sa Tsurumi Ward】Pagbisita Paglibot ng 7ng diyos sa Tsurumi.Saya ng palakad,paghanap ng mga magandang kapalaran at kalusugan.  Dumalaw tayo sa templo at dambana kung saan ang 7deities ay isinadambana at mangolekta ng pulang selyo!

【Pansinin】“KYOGEN” Pagawaan

【Pansinin:Kaganapang Impormasyon sa Tsurumi Ward】12/2(Linggo)Tsurumi Hapon Musika Pederasyon Konsyerto 「Hogaku no Tsudoi」Tradisyonal na Musika.

【Pansinin:Kaganapang Impormasyon sa Tsurumi Ward】12/6(Huwebes)Tsurumi Ward mga karapatang pantao paliwanag lektura(Tsurumi Ku Jinken Keihatsu Kohenkai)

(Dulo)【Pansinin:(Kaganapang Impormasyon sa Tsurumi Ward)Nobyembre 23(Biyernes)Namamugi Kyuudoukaido (matsuri)Pista

【Pansin:Impormasyon ukol sa kaganapan sa Tsurumi Ward】Amg Tsurumi Ward”Tumatakbo Pista ay gaganapin sa Disyembre 22(Sabado)at ang mga kalahok ay magsimulang magparehistro.Gusto bang tumakbo habang nadarama ang simoy ng ilog ng Tsurumi?

(Dulo)【Pansinin: Ang ika-3 ng Nobyembre ay pampublikong bakasyon.Walang Tsurumi Gakushu Shien Kyoshitsu.Mayroon lamang aralin para sa Junior High School grado 3.】

(Dulo)【Pansinin: Impormasyon sa kaganapan sa Tsurumi Ward】Ika 3 ng Nobyembre (Sabado) Tsurumi Yume Hiroba sa Sojiji.

(Dulo)【Pabatid: Ibentong impormasyon sa Tsurumi Ward】Sa Oktubre 10 (Miyerkules) , Kampanya ng paglilinis ng ilog sa Tsurumi.

(Dulo)【Pabatid: May mga pagdiriwang na impormasyon sa Tsurumi Ward】Sa Oktubre 20(Sabado), Pagdiriwang sa Tsurumi Rinkai (Pagdiriwang sa Tsurumi sa tabing-dagat )

2018/09 Lounge News No. 55 ta

【Pansinin】“Furoshiki” Pagawaan sa Pagbabalot

(Dulo)【Pansinin: Impormasyon sa kaganapan sa Tsurumi Ward】Sa Setyembre 22 (Sabado), Kawayan Pagdiriwang ng Parol(Pagtingin sa Buwan)

【Patalastas: Impormasyon ukol sa pagdiriwang sa Tsurumi Ward 】

(Dulo)【Patalastas:Impormasyon kaganapan sa Trurumi Ward】Agosto/19(Linggo)(Michijyune-)

(Dulo)【Pansinin:Impormasyong Ibento sa Tsurumi Ward Agosto18(Sabado)Tsurumikawa SummerFestival(Pagpapakita ng mga paputok)o tinatawag ng Hanabi taikai.

(Dulo)【Pansinin:Ibento Impormasyon sa Tsurumi Ward】Hulyo 28 & 29(Sabado at Linggo) (Tsurumi Dambana Tenno Pyesta)

(Dulo)【Pansinin:Ibento Impormasyon sa Tsurumi Ward】Hulyo 22(Linggo) Tsurumi Musika hapon Pederasyon konsiyerto “Japanese Music Hyakka”

(Dulo)【Pansinin:Ibento Impormasyon sa Tsurumi ward】Para sa mga kalahok na may kaugnayan sa mga banyagang bansa 「Pasilidad paglilibot sa likod ng entablado」

(Dulo)【Pansinin:Kaganapan Impormasyon sa Tsurumi Ward】Hulyo 21(Sabado)”Salvia Wanpaku Land”

【Impormasyon】Tungkol sa pag-aaral ng wikang Hapon para sa mga bata sa Agosto Mangyaring mag-ingat tungkol sa hindi pangkaraniwang iskedyul ng Agosto.

2018/06 Lounge News No. 54 Ta

【Paunawa:Hunyo 30 ay ikalimang Sabado.Walang silid-aralan ng bata.】

(Dulo)【pansinin:Impormasyon kaganapan Tsurumi Ward】6/3(Linggo)Pagdiriwang Jamokamo

(Dulo)【Pansinin:Impormasyon kaganapan Tsurumi Ward】Hunyo2(Sabado)・3(Linggo) Ushioda Jinja rei taisai

(Dulo)【Pansinin:Impormasyong Ibento sa Tsurumi Lounge】5/12(Sabado)Pagdiriwang sa Mitsuike Park

(Dulo)【Impormasyon:Ibento Impormasyon ng Tsurumi Ward】 4/29 (Linggo)

2018/04 Lounge News No. 53 ta

(Dulo)【Pansinin】Pagpupulong sa paliwanag sa buhay elementarya sa paaralan

2018/01 Lounge News No. 52 ta