Ang mga gagawing trabaho ng Bulwagan Internasyonal Exchange sa Tsurumi

・Magbigay ng impormasyon sa iba't-ibang wika. (pagtugon sa window ng lounge, impormasyong nakasulat sa papel, homepage)

・May tumugon sa iba't-ibang wika ng mga konsultasyon ukol sa pamumuhay.

・Magsagawa ng mga kurso at aktibidad na nauukol sa komunidad na may iba't-ibang kultura.

・Tumulong ng pag-aaral ng mga batang may kaugunayan sa ibang bansa.

・Sumuporta sa pag-aaral ng wikang Hapon.

・Mag-train ng mga boluntaryong sumusuporta sa mga dayuhan.

Profile ng lounge

Magagamit na mga wika

Magagamit na mga wika mag-iba depende sa ang petsa at oras.

Bukas na Araw at Oras

Lunes ~ Sabado 9:00 ~ 21:00

Linggo・Pista Opisyal 9:00 ~ 17:00

Sarado Araw

ika-3 Miyerkules ng buwan at ika-29 ng Disyembre ~ ika-3 ng Enero

Paraan ng pagpunta

JR「Tsurumi Station」East Exit 1 minutong lalakarin o kaya ay Keihin Kyuko「Keikyu Tsurumi Station」 1 minutong lalakarin

Lugar

〒230-0051 Tsurumi-ku, Tsurumi Chuo, 1-31-2 Sea Crane 2F

TEL./FAX.

TEL.:045-511-5311 FAX.:045-511-5312

Pamamahala ng entity

Ang YOKE, isang inkorporasyong asosasyon para sa kapakanan ng publiko ang siyang pinagkatiwalaang mamahala ng Munisipalidad ng Distrito ng Tsurumi.