Tsurumi International Lounge

つるみ こくさい こうりゅう ラウンジ

ラウンジ写真

Maligayang pagdating sa pahina ng Tsurumi International Lounge !

Sa Tsurumi Ward isinusulong ang “Paggawa ng komunidad ng may iba't ibang kultura" kung saan ang mga taga-ibang bansa at mga mamamayang Hapon ay maagkasamang mamumuhay nang matiwasay. Ito ay nakabase sa Bulwagan Internasyonal Exchange sa Tsurumi.

Upang payapa at ligtas na makapamuhay ang mga dayuhan, bukod sa pagbibigay ng impormasyon sa iba’t ibang wika (Ingles, Tsino, Koreano, Chosen-go (mula sa dating Korea), Portuges, Tagalog, Espanyol, Vietnamese), isinasagawa rin dito ang tulong sa pag-aaral ng Wikang Hapon o kaya’y sa pag-aaral ng anak na may kinalaman sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa.

Nagsasagawa rin nang pakikipag-ugnay nang mga dayuhan at Hapon kaya halina po't huwag mag-aatubiling pumunta.

Anong bago