Ang Tsurumi International Lounge ay humahawak ng humigit kumulang 6 na cultural events sa loob ng isang taon para mag promote ng mutual understanding sa pagitan ng dayuhan at hapon na residente at makabuo ng heartful multicultural community sa tsurumi.

Ang mga detalye ay ipapahayag(announce) sa "Anong Bago" kung saan makikita sa HOMEPAGE bago mag umpisa.

Ang inyong pagkakasali ay pinaka welcome.


イベント写真