学習支援写真

Layunin

Pagtulong sa mga anak na may lahing dayuhan sa pamamagitan ng pagtu-tutor ng mga nagboboluntaryo

Layunin din nitong magtakda ng lugar para sa mga anak.

NIlalaman ng Pagtulong

Pagtuturo ng Wikang Hapon at Iba Pang Mga Asignatura

Oras

Primary school student   Unang at Ikatlong Sabado ng Buwan 10:00~12:00

● Kalendaryo

Junior high school student Tuwing Lunes (maliban sa mga pampublikong bakasyon)17:00-18:30

Lugar

Tsurumi International Exchange Lounge


Para sa karampatang importasyon, ipagbigay alam ang mga katanungan sa tanggapan. (Telepono: 045-511-5311)